Sorggruppen

Lad os kradse, hvor det klør

Mange børn og unge i Danmark oplever sorg tidligt i livet. Disse børn og unge har i den grad brug for voksne omkring sig, som kan stå sammen med dem i sorgen og som rækker en omsorgsfuld og tryg hånd ud til dem.

”Døden klør faktisk. Den klør hele tiden; den er altid med os og kradser i vores indre(…)” (2009 s.15).  Irwin D Yalom

Så lad os kradse, hvor det klør.  Vi ønsker at række ud efter de børn og unge, der er ramt af sorg.

Håndsrækningens betydning bliver at barnet kommer til, at føle sig mødt i den nye livssituation og eksistentielle forandring, som tabet medfører.

Klik her se pjecen om sorggruppen

For sorgen bliver ikke større af at blive italesat – heller ikke hos børn. Tværtimod kan det lette at dele alt det, som er svært at dele, med en som ikke er ramt. Tværtimod er det helt særlig rart, at kigge ind i øjnene på et andet barn/ung som genkender nogle af de samme tanker og følelser fra dem selv.

Børn, unge og voksne takler sorgen på forskellige måder, og vi reagerer alle forskelligt på den sorg vi oplever. For at undgå at børnene kommer til at føle sig ensomme eller alene, skaber sorggruppen et fællesskab hvor de kan udveksle deres følelser og tanker med hinanden. I sorggruppen vil barnet få støtte til at sætte ord på sine tanker og følelser.

Vi kan dog ikke regne med, at barnet/unge kommer til os af sig selv for at dele sine tanker og følelser. Børn suger til sig, de sanser og fanger både alt det sagte og det usagte. De læser deres forældres adfærd og har af og til forstået noget, men måske ikke altid det hele. Oplevelser eller blot sansninger i en sorgramt familie kan forblive vanskelige indtryk hos barnet/unge, og de kan gennem fantasi og antagelser vokse sig til en større angst, end hvis det får reelle fakta om situationen at høre.

Alvorlige tab påvirker trivslen, og der bliver mindre plads og overskud til alt det sociale og det faglige i skolen. Nogle børn kan blive angstfyldte, udadreagerende og aggressive. Andre oplever ensomhed, bliver selvbebrejdende, stille og indelukkede. Andre kan opleve stress-symptomer som f.eks. søvnforstyrrelser, manglende appetit og koncentrationsbesvær.

Vi ved at mange børn ikke deler deres tanker og følelser med de voksne omkring dem, da børnene ofte vil skåne deres forældre for yderligere bekymringer. Dette kan blive grobund for en dårlig spiral, hvor både barnet og den voksne ”beskytter” hinanden med det resultat, at barnet vil blive ladt alene med sine tanker, følelser, sorg og savn.

Når der er tale om sorgsamtaler i grupper med børn og unge er det vigtigt at de voksne i gruppen besidder egenskaber som medmenneskelighed og empati, men de bør også have en vis faglig viden om børns sorgprocesser og ikke mindst modet til at kradse, hvor det klør – at kunne tale om døden på en autentisk og inviterende måde.

Fakta om sorggruppen

Hvem kan deltage?

Børn og unge som har mistet en far eller mor, søster eller bror. Enten nyligt dødsfald eller et dødsfald der ligger år tilbage.

Baggrund

Statistisk set mister 5-15 elever på en skole med 500 børn en forælder, og dertil kommer de elever, der mister en søster eller bror. Det er tidligt i livet at stifte bekendtskab med sorg og savn. Disse børn og unge har brug for voksne omkring sig, som kan lytte og som har modet til at spørge så det sorgramte barn/unge kommer til at føle sig mødt i de forandringer og den nye livssituation, som tabet medfører.

Hvorfor være med i sorggruppen?

I en sorggruppe kan barnet og den unge være sammen med andre på deres egen alder, der har oplevet noget lignende. De kan tale om og dele deres erfaringer med deres sorg og tab, og de kan lytte til andre børn og unge, der har mistet en forælder eller søskende. Der vil blive arbejdet med at sætte ord på tanker og følelser.

Ud over at tale sammen, kan vi lave aktiviteter såsom skrive breve, tegne, se billeder, lytte til musik, besøge kirkegården og spise boller.

Hvordan er gruppen?

Gruppen ledes af en familie- og psykoterapeut, en præst, samt en 4.års studerende familie- og psykoterapeut. Ydermere kan der være deltagelse af frivillige som går praktisk til hånde. Alle er underlagt skærpet tavshedspligt.

Gruppen består af 5-10 medlemmer og der er løbende optagelse. Nogle har brug for at komme i gruppen i kort tid, andre har glæde af et længere forløb.

Tavshedspligt

Vi har alle, børn som voksne, tavshedspligt i gruppen, hvilket betyder, at det, der tales om i gruppen, ikke fortælles til nogen uden for gruppen.

Erfaringen er, at børn er meget gode til at respekterer og overholde det.

Hvordan kommer man med?

Inden man kan komme med i sorggruppen, skal barn/den unge og forælder/pårørende til en indledende samtale med sorggruppelederen. Her finder vi sammen ud af om sorggruppen er noget for dig/jer.

Kontakt

Familie- og psykoterapeut Hanne Dige Baagø.
Mobil: 25 30 70 06,   Mail: baagoehanne@gmail.com

Eller

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg, Tlf.nr.: 98 52 00 34 Mail: atb@km.dk

Praktiske oplysninger    

Bliver barnet forhindret i at deltage er det vigtigt, at man melder afbud.

Vi anbefaler, at barnet bliver hentet efter hvert møde i sorggruppen. Dette med baggrund i omsorgen for barnet/den unge, at det ikke skal gå ensom hjem efter at have delt af sit inderste.

Vi holder til i Sognehuset, Løgstørvej 71, Hørby, 9500 Hobro

Det er gratis at deltage i gruppen.

Alle udgifter i forbindelse med sorggrupperne afholdes af Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd